HYVÄ KUVA

Ajankohtaista

Seura on uusimassa nettisivujaan. Uudet sivut pyritään avaamaan huhtikuun alussa.
Tästä syystä tänne sivuille ei päivitetä uutisia ym. muita asioita niin aktiivisesti.

Instagram

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus

 

Karhulan Katajaiset kouluttaa ohjaajat ja valmentajat

Seura kannustaa ohjaajiaan ja valmentajiaan kouluttautumaan. Seura pyrkii mahdollisuuksien mukaan kustantamaan ohjaajien ja valmentajien koulutuksen osittain tai kokonaan.

 Karhulan Katajaisten

  • yleisurheiluohjaajien koulutusasioista vastaa nuorisourheilujaosto,                          
  • yleisurheiluvalmentajien koulutusasioista vastaa yleisurheilujaosto,                        

SUL:n ilmoitustaulu


 

KOULUTUKSIA

Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi (taso I)

Kurssin tavoite:

Kurssin jälkeen kurssilainen osaa suunnitella ja ohjata seuran 11–14-vuotiaiden nuorisovalmennusryhmää huomioiden lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen.

Kurssin sisältö ja kesto:

Kurssin aiheena on mm. nuorten ohjaaminen ja harjoituksen johtaminen, nuorten urheilun perusteet sekä yleisurheilun lajiopetus. Kurssin kesto on 40 tuntia.

Haku ja valintakriteerit:

Kerro hakemuksessasi aikaisemmin käymäsi kurssit ja ohjaajakokemuksesi. Minkä ikäisiä olet ohjannut, kuinka kauan ja mitkä ovat tavoitteesi valmentamisen suhteen? Hakijalta edellytetään ohjaajakokemusta ja vähintään 15 vuoden ikää sekä lasten yleisurheiluohjaajakurssin (ent. Starttikurssi) suorittamista.


Ohjaajien koulutus

TASO I

Taso 1, Lasten YU-ohjaajakurssi

Kurssin sisältö

Kurssin aiheina mm. lasten yleisurheilukoulun sisältö ja sen perusteet, lasten ohjaaminen ja harjoittaminen, lasten yleisurheilu ja yleisurheiluvälineet käytännössä, yleisurheilukoulu ja lasten kilpailut. Kurssin kesto on 12 tuntia. 

Koulutusmateriaali

Yleisurheilua 7-11 -vuotiaille -kirja.

Kurssin osaamistavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen osaa opettaa ja ohjata 7-11 -vuotiaiden lasten liikuntaa ja harjoituksia lapselle turvallisella ja kehittävällä tavalla.

-Kurssille osallistujan tulee olla vähintään 15-vuotias.  

Kurssin hinta: (Katajaiset maksavat seuran ohjaajien koulutuksen)

 


Taso 1, Nuorten YU-ohjaajakurssi

Kurssin osaamistavoite Kurssin jälkeen kurssilainen osaa ohjata ja valmentaa lasten ja nuorten harjoitusryhmää huomioiden lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen.

Kurssin oppisisältö ja kesto Kurssin aiheena on mm. ohjaaminen ja harjoituksen johtaminen, nuorten urheilun perusteet sekä yleisurheilun lajiopetus. Kurssi koostuu lähi- ja etäopiskelusta. Lähiopetuksen kesto on noin 40 tuntia.

Koulutusmateriaali "Yleisurheilua 11-14 vuotiaille" -kirja + lajiDVD 12+v.

Kurssien ajankohdat ja hinta Kurssiajankohdat alueittain ja piirikohtaisesti (ks. alla).


 

TASO II

Taso 2, Nuorisovalmentajatutkinto 

Tutkinnon osaamistavoite Tutkinnon jälkeen opiskelija tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia pitkäjänteisesti seuran lajivalintavaiheessa olevien urheilijoiden valmentajana huomioiden nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen.


Tutkinnon oppisisältö ja kesto Koulutuksen aiheina ovat mm. yleinen valmennusoppi, lajiryhmäkohtainen valmennusoppi ja eri lajien tekniikka. Tutkinto koostuu lähi- ja etäopiskelusta. Lähiopetusjaksojen kesto on noin 100 tuntia.

Tutkinto suoritetaan neljässä perjantai-sunnuntai jaksossa. Tutkinto sisältää lähijaksojen lisäksi etätehtäviä. Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi harjoituksien vetämistä omassa seurassa mentorin valvonnassa.

Tutkinto on tarkoitettu alle 18 -vuotiaiden urheilijoiden valmentajille ja nuorisovalmennusryhmien vetäjille. Tutkinnolle voivat hakea 18 vuotta täyttäneet nuorten yleisurheiluohjaajakurssin suorittaneet ja kaksi vuotta seurassa ohjaajana toimineet.

Kutsu ja ohjelma tutkinnolle hyväksytyille lähetetään noin kolme viikkoa ennen tutkinnon alkua. Tutkinnon hinta on noin 550 euroa, joka sisältää ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen, opetuksen ja opetusmateriaalin sekä tilojen käytön.

Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajakurssin, on vähintään 18-vuotias ja on ohjannut seurassa vähintään kaksi vuotta.
Koulutusmateriaali
"Yleisurheilua 14-17- vuotiaille" -käsikirja ja haitarioppaat

 


TASO III

Taso 3. Valmentajatutkinto 

Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja valmentaa yleisurheilijoita halliten lajianalyysin, urheilija-analyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin perusteet kansainvälisen tason tuloskehityksen mahdollistavalla tavalla

 


Ajankohtaisista koulutuksista lisätietoa

Kymenlaakson Yleisurheilu ry

Kymenlaakson Liikunta ry.

 

SUL:n koulutusjärjestelmä

SUL:n koulutusjärjestelmä